Ga naar hoofdinhoud

Audit Lijst

2
6 maanden geledenGenoteerd1

Wij zouden graag willen dat er een auditlijst komt met verplichte documenten.

of hoort dit bij onview.

In het dossier van een mentor dienen uitsluitend de stukken aanwezig te zijn die voorzien zijn van
een (*). Indien een of meer stukken ontbreken, maakt de accountant hiervan melding in het rapport.
Opgemerkt wordt dat digitale versies van de hieronder genoemde documenten ook afdoende zijn. In
alfabetische volgorde:
• Aanvraag bijzondere bijstand, toeslagen (zorg/huur) of kwijtschelding bij lage inkomens.
• Bankrekeningnummer(s) van de cliënt.
• Belastingaangiften (als niet aanwezig: de reden waarom).
• Beschikking rechtbank*.
• Betaling van vaste lasten en leefgelden.
• Boedelbeschrijving en beschrijving vermogensbestanddelen.
• Correspondentie en vastlegging contactmomenten met cliënt, waaronder klachten*.
• Correspondentie met derden, waaronder schuldeisers*.
• Documenten4 die de zorgbehoefte, de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding
van de betrokkene betreffen (zoals correspondentie met zorgverzekeraars en
zorginstellingen en het zorgplan)*.
• Eindafrekening en –verantwoording dan wel eindverslag goedgekeurd door cliënt of
kantonrechter (indien van toepassing)*
• Extra uitgaven en aflossingen van schulden.
• Geactualiseerde inkomensgegevens.
• Geactualiseerde berekening beslagvrije voet (alleen bij beslaglegging).
• Geactualiseerd budgetplan.
• Gehanteerde tarieven*.
• Jaarlijks terugkerende rekening en verantwoording (RV) met goedkeuring door
kantonrechter of ondertekening door rechthebbende (indien van toepassing). Wanneer de
curator of bewindvoerder is aangesloten op het digitale systeem Toezicht, dient vastgesteld
te worden of de door rechthebbende ondertekende fysieke rekening en verantwoording zich
in het dossier bevindt5
.
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs (voor een dossier van een mentor geldt dat een
vastlegging van de toetsing van het legitimatiebewijs bij instelling van het mentorschap
voldoende is. Het is aan de mentor te beoord

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. Zowel OnView als OpenDIS ziet deze functionaliteit wel zitten. Er is nog niet besloten of en in welk pakket deze zitten. Maar je wens is wel genoteerd in onze backlogs.

Geef een reactie

Back To Top